اکران فیلم روز داوری در مسجد قائمیه موسی آباد نوشهر