اکران فیلم های جشنواره در روز شنبه۲

در مسجد صاحب الزمان(عج) بهجت آباد شهرستان نوشهر