فیلم های «برای هانا»،«تاکسی مدرسه»،«مورچه و سلیمان» و «مداد رنگی»

در مجموعه فرهنگی جوانان مسجد امام موسی ابن جعفر(ع) شهرستان آمل به نمایش درآمدند.