فیلم «علمک» در حلقه صالحین پایگاه مقاومت بسیج قمر بنی هاشم(ع)

مسجد امام سجاد(ع) فریدونکنار به اکران درآمد.

در پایان اکران نیز نقد و بررسی پیرامون فیلم انجام شد. «علمک» بر روی نسل جوان بسیار تاثیرگذار بود.