اکران مستند به رنگ زندگی از آثار چهارمین جشنواره ی مردمی فیلم عمار سه شنبه بیستم اسفند ماه در حوزه ی فاطمه الزهرا (س) خواهران شهرستان آمل :