فیلم های جشنواره عمار در مدرسه راهنمایی شبانه روزی پسران مرحوم حیدری
روستای بایجان در منطقه لاریجان شهرستان آمل با هماهنگی های بعمل آمده با
مدیر و سرپرست خوابگاه دانش آموزان این مدرسه اکران شد. فیلم های رسید،
مدرسه و آشنایی با شهدا، پرواز تا بی نهایت، نبرد خلیج فارس، این ده مرد
شهید بروجردی و نماهنگ های ایستاده ایم، این عمار و جاودانه های فجر1 شب
سه شنبه 92/12/13 برای 25 نفر از دانش آموزان این مدرسه به اکران
درآمد.فیلم های رسید و نبرد خلیج فارس با استقبال زیادی از طرف دانش
آموزان همراه بود. همچنین پیش از نمایش فیلم مدرسه و آشنایی با شهدا با
نمایش تصویر شهدای هسته ای از دانش آموزان درخصوص شناخت این شهدا نظرسنجی
شد که اکریت آنها شناخت خوبی از این شهدا داشتند