هیئت سیدالشهداء روستای اسکی محله بمناسبت حماسه
ششم بهمن سال 60 مردم آمل آثار چهارمین جشنواره مردمی فیلم عمار را اکران
کرده است
در این جلسه که با حضور اعضای هیئت سیدالشهداء و جمعی از اهالی روستا در
حسینیه محل برگزار شد مستند تابش، داستانی راننده، انیمیشن این ده مرد و
نماهنگ گرمترین روز زمستان اکران شد .