فیلم های اکران شده
سربازان بین الملل
حال حافظ خوب است
رسید
مرگ بر آمریکا
این برنامه همراه  با سخنرانی حاج حسین عابدپور هنرمند متعهد و جانباز وعکاس دفاع مقدس
و معرفی اجمالی جشنواره و اهداف آن توسط سیدمحمد حسینی
ادامه پیدا کرد .