غرفه دفتر مطالعات جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی در نهمین نمایشگاه قرآنی صحیفه سبز استان مازندران

با دو بخش دفتر های ایام و جشنواره عمار مورد استقبال مردم قرار گرفت.