جلسه هماهنگی اکران کنندگان استان مازندران به میزبانی شهرستان بابل برگزار شد.

در این جلسه اکران کنندگان استان پیرامون برگزاری جشنواره دوره چهارم به بحث و گفت و گو پرداختند.

بخش هایی از بحث ها مطرح شده در این جلسه :

- داوری استانی فیلم های جشنواره برای اکران هایی با شرایط بومی منطقه

- برگزاری ارودی آموزشی برای آموزش عکاسی و فیلم برداری و گزارش نویسی

- توزیع محصولات فرهنگی در حاشیه ی اکران ها

- ایجاد دسته بندی موضوعی فیلم های جشنواره برای اکران کنندگان